Citycompany

Vi gør drømme projekter til virkelighed

Disclaimer CityCompany

Ved at benytte CityCompany og dets tilknyttede mærker, herunder CityFlyt.dk, CityByg.dk, CityForsikring.dk, CityCar.dk, CityFrugt.dk og SmartCam.dk accepterer du disse brugervilkår.

1. Om citycompany

CityCompany er en onlinebaseret tjeneste, der retter sig mod håndværkere, flyttefirmaer, forsikringsselskaber og lignende virksomheder (herefter benævnt tjenesteudbydere), hvor brugerne kan anvende CityCompany som platform til at indhente tilbud på konkrete specificerede opgaver og anmelde/vurdere tjenesteudbydere.
Tjenesteudbydere kan anvende platformen til at afgive tilbud på brugernes forespørgsler.

CityCompany forbeholder sig retten til at ændre eller opdatere brugervilkårene uden forudgående varsel. Det er dit ansvar som bruger at holde dig opdateret om ændringerne.

2. Brug af platformen

For at kunne benytte CityCompny tjenester skal du oprette din prisforespørgsel og indsende visse påkrævede stamoplysninger, herunder dit navn, telefonnummer, e-mailadresse samt eventuelt firmanavn.

Tjenesteudbydere vil kunne se den oprettede opgave, men kontaktoplysningerne vil kun være tilgængelige, hvis du giver tilladelse hertil. Dette sker udelukkende, hvis du som bruger accepterer et tilbud fra en tjenesteudbyder. Herefter vil tjenesteudbyderen kunne kontakte dig via e-mail og telefonnummer.

Det er vigtigt at understrege, at oprettelsen er personlig, og du må ikke angive en anden persons e-mailadresse eller udgive dig for at være en anden person end dig selv.

Husk, at CityCompany ikke er part i nogen aftale mellem dig som bruger og tjenesteudbyderne. Vi fungerer blot som en facilitator mellem parterne. Eventuelle aftaler eller transaktioner indgået mellem dig og tjenesteudbyderne er udelukkende mellem jer, og CityCompany påtager sig intet ansvar eller erstatningsansvar i forbindelse hermed.

3. Brugergenereret indhold

CityCompany tillader brugergenereret indhold, herunder anmeldelser og vurderinger af tjenesteudbydere. Vi forbeholder os dog retten til at fjerne eller redigere indhold, der anses for at være i strid med vores retningslinjer eller lovkrav.

Du accepterer, at det brugergenererede indhold er udelukkende ansvarligt af de brugere, der har oprettet det. CityCompany påtager sig intet ansvar for eventuelle konsekvenser eller skader, der måtte opstå som følge af sådant indhold.

4. Priser og betaling

Ved brug af CityCompany platformen skal du være opmærksom på følgende forhold vedrørende pris og betaling:

  1. Prisangivelser: De priser, der vises på CityCompany, er vejledende og kan variere afhængigt af tjenesteudbyderens individuelle vurdering af din opgave. Disse priser er ikke bindende og kan ændres baseret på flere faktorer såsom opgavens kompleksitet, tidspunkt og andre relevante forhold.
  2. Tilbud og aftaler: Priser og betalingsbetingelser, der kommunikeres mellem dig som bruger og tjenesteudbyderne via CityCompany-platformen, er udelukkende mellem jer som parter. CityCompany er ikke involveret i fastsættelsen af priser eller betalingsaftaler. Vi anbefaler, at du grundigt gennemgår og afklarer alle pris- og betalingsrelaterede spørgsmål direkte med den relevante tjenesteudbyder, før du indgår en aftale.
  3. Betalingssikkerhed: CityCompany påtager sig ikke ansvar for betalingssikkerhed mellem brugere og tjenesteudbydere. Det er dit ansvar at sikre, at betalinger sker på en sikker og pålidelig måde. Vi anbefaler, at du anvender anerkendte betalingsmetoder og tager de nødvendige forholdsregler for at beskytte dine finansielle oplysninger og minimere risikoen for uautoriserede transaktioner.
  4. Tvister om pris og betaling: Enhver tvist eller uoverensstemmelse vedrørende pris eller betaling mellem brugere og tjenesteudbydere er udelukkende mellem jer som parter. CityCompany påtager sig ikke ansvar for at løse sådanne tvister eller for eventuelle økonomiske tab eller skader, der måtte opstå som følge heraf. Vi anbefaler, at du forsøger at løse eventuelle uenigheder direkte med den pågældende tjenesteudbyder eller søger juridisk rådgivning om nødvendigt.

5. Ansvarsfraskrivelse

  1. Tjenesteudbyderes ansvar: CityCompany fungerer som en platform, der forbinder brugere med tjenesteudbydere. Vi påtager os ikke ansvar for tjenesteudbydernes handlinger, ydelser eller eventuelle mangler i forbindelse med de opgaver, der udføres. Enhver aftale eller transaktion indgået mellem brugere og tjenesteudbydere er udelukkende mellem jer som parter. CityCompany påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, tab eller uoverensstemmelser, der måtte opstå som følge heraf.
  2. Oplysningers nøjagtighed: CityCompany bestræber sig på at levere nøjagtige og pålidelige oplysninger på platformen. Vi kan dog ikke garantere nøjagtigheden, fuldstændigheden eller pålideligheden af de oplysninger, der præsenteres af brugere eller tjenesteudbydere. Det er dit ansvar som bruger at foretage en grundig undersøgelse og vurdering af oplysningerne, før du træffer beslutninger eller indgår aftaler med tjenesteudbydere.
  3. Eventuelle skader eller tab: CityCompany påtager sig ikke ansvar for eventuelle skader, tab eller uheld, der måtte opstå som følge af din brug af platformen eller din interaktion med tjenesteudbydere. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, økonomiske tab, personskade, ejendomsskade eller andre former for tab. Du er ansvarlig for at træffe de nødvendige foranstaltninger og udvise forsigtighed i forbindelse med dine aktiviteter på platformen.
  4. Tredjepartsindhold: CityCompany kan indeholde links eller henvisninger til tredjepartswebsites eller tjenester. Vi påtager os ikke ansvar for indholdet, nøjagtigheden eller pålideligheden af sådanne tredjepartsressourcer. Eventuelle interaktioner eller transaktioner mellem dig og tredjeparter er udelukkende mellem jer, og CityCompany påtager sig ikke ansvar for sådanne interaktioner eller eventuelle konsekvenser heraf.

6. Ophavsrettigheder

CityCompany og dets tilknyttede mærker, herunder CityFlyt.dk, CityByg.dk, CityForsikring.dk, CityCar.dk, CityFrugt.dk og SmartCam.dk værdsætter og respekterer intellektuel ejendom, herunder logoer, varemærker og ophavsrettigheder. Vi opfordrer brugerne til at respektere og overholde disse rettigheder. Følgende retningslinjer gælder for beskyttelse af logoer, varemærker og intellektuel ejendom i forbindelse med brugen af CityCompany platformen: Varemærker og logoer: CityCompany-logoet, samt logoerne for CityFlyt.dk, CityByg.dk, CityForsikring.dk, CityCar.dk, CityFrugt.dk og SmartCam.dk der anvendes på vores platform, er beskyttet af gældende varemærkelovgivning. Brugere må ikke anvende, kopiere, ændre eller distribuere vores logoer eller varemærker uden forudgående skriftlig tilladelse fra CityCompany. Enhver uautoriseret brug af vores logoer eller varemærker vil blive betragtet som en krænkelse af vores rettigheder. Beskyttelse af andres intellektuelle ejendom: Vi opfordrer brugerne til at respektere andres intellektuelle ejendom, herunder ophavsrettigheder, varemærker og patenter. Brugere må ikke uploade, dele eller distribuere materiale, der krænker andres intellektuelle ejendomsrettigheder. Vi forbeholder os retten til at fjerne eller deaktivere adgangen til indhold, der krænker sådanne rettigheder, efter modtagelse af en korrekt underretning. CityCompany forbeholder sig retten til at handle i overensstemmelse med gældende lovgivning for at beskytte vores logoer, varemærker og intellektuel ejendom samt håndhæve vores rettigheder. Vi vil samarbejde med berørte parter for at sikre, at eventuelle krænkelser bliver håndteret effektivt og retfærdigt.

7. CityCompany og indhold på siden

Alle immaterielle rettigheder tilhørende CityCompany platformen og alt indhold på siden, herunder men ikke begrænset til logoer, varemærker, tekst, grafik, billeder, videoer, lyd og software, tilhører CityCompany eller vores licensgivere og er beskyttet af gældende ophavsret og andre relevante love om intellektuel ejendomsret. Ved at bruge CityCompany platformen accepterer du, at du ikke erhverver nogen rettigheder til vores immaterielle ejendom. Du må ikke kopiere, ændre, distribuere, offentliggøre, udføre, vise eller på anden måde udnytte noget indhold fra CityCompany uden vores skriftlige tilladelse. Enhver brug, herunder kommerciel brug, er strengt forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra os.

8. Behandling af personoplysninger

Ved at bruge platformen accepterer du vores behandling af dine personoplysninger som beskrevet i privatlivspolitikken. Ved brug af CityCompany-platformen og afgivelse af dine personoplysninger accepterer du følgende vilkår og betingelser for behandling af personoplysninger: CityCompany indsamler og behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning for at kunne facilitere kommunikationen mellem brugere og tjenesteudbydere samt forbedre vores tjeneste. Vi indsamler kun de nødvendige oplysninger til formålet og sikrer, at de behandles fortroligt og sikkert. Brug af personoplysninger. Vi bruger dine personoplysninger til at lette interaktionen mellem brugere og tjenesteudbydere på platformen. Dine oplysninger kan blive videregivet til tjenesteudbydere, hvis du accepterer et tilbud. Vi kan også bruge dine oplysninger til at sende relevante opdateringer eller markedsføringsmeddelelser, hvis du har givet dit samtykke. Vi behandler kun dine oplysninger i overensstemmelse med det formål, de er indsamlet til. CityCompany opbevarer dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine oplysninger mod uautoriseret adgang, tab, misbrug eller ændring. Videregivelse af personoplysninger. Vi kan videregive dine personoplysninger til tredjeparter i overensstemmelse med lovgivningen og vores privatlivspolitik. Dette kan omfatte tjenesteudbydere, der leverer ydelser på vores vegne, eller hvis det er nødvendigt for at overholde juridiske krav eller beskytte vores rettigheder, ejendom eller sikkerhed. Du har ret til at anmode om adgang til dine personoplysninger, rette eventuelle unøjagtigheder, anmode om sletning af oplysninger eller begrænse behandlingen i visse tilfælde. Du har også ret til at tilbagekalde dit samtykke og gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger. Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder eller har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, bedes du kontakte os.

9. Ansvar for deling af eget indhold

Når du deler indhold på CityCompany platformen, herunder ved at uploade dit eget materiale, indgår du aftalen om følgende vilkår og betingelser vedrørende ansvar for dit eget indhold. Endvidere har du accepteret, at CityCompany kan sende tilbud og yderligere information til den e-mail adresse, du har angivet, samt via SMS til det telefonnummer, du har oplyst. Uploader du materiale på tjenesten skal du være opmærksom på følgende: Ophavsret og immaterielle rettigheder: Du bekræfter og garanterer, at du har de nødvendige rettigheder til at dele eller uploade det pågældende indhold på platformen. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, ophavsret, varemærkerettigheder, patentrettigheder eller andre immaterielle rettigheder. Du er alene ansvarlig for eventuelle krænkelser af tredjeparters rettigheder som følge af dit indhold. Lovlig og passende brug. Du forpligter dig til kun at dele eller uploade indhold, der er lovligt, passende og ikke krænker nogen gældende love, regler eller tredjeparters rettigheder. Du må ikke dele eller uploade indhold, der er ærekrænkende, injurierende, diskriminerende, ulovligt eller på anden måde krænkende. Ansvar for dit indhold. Du accepterer, at du er alene ansvarlig for dit eget indhold og enhver konsekvens heraf. CityCompany påtager sig intet ansvar for eventuelle krav, skader, tab eller ansvar, der måtte opstå som følge af dit indhold eller din brug af andres indhold på platformen. Du accepterer at holde CityCompany skadesløs i tilfælde af eventuelle krav eller retssager i forbindelse med dit indhold. Moderation og fjernelse af indhold. CityCompany forbeholder sig retten til at overvåge, moderere og fjerne indhold efter eget skøn. Vi kan fjerne indhold, der overtræder vores retningslinjer eller gældende lovgivning, og vi forbeholder os retten til at suspendere eller opsige din konto i tilfælde af gentagen overtrædelse. Beskyttelse af personlige oplysninger. Du er ansvarlig for at respektere andres privatliv og personlige oplysninger, når du deler eller uploader indhold på platformen. Du må ikke dele private eller fortrolige oplysninger om andre personer uden deres samtykke.

10. Ændring af vilkår

CityCompany forbeholder sig retten til at ændre eller opdatere disse vilkår og betingelser efter behov og uden forudgående varsel. Eventuelle ændringer træder i kraft øjeblikkeligt efter offentliggørelsen på vores platform. Det er dit ansvar som bruger at gennemgå og holde dig opdateret om eventuelle ændringer i vilkårene. Fortsat brug af CityCompany platformen efter ændringerne udgør din accept af de reviderede vilkår. Hvis du ikke accepterer de ændrede vilkår, bedes du ophøre med at bruge platformen. Vi opfordrer dig til at regelmæssigt besøge vores platform og læse vilkårene for at være opdateret om eventuelle ændringer. Eventuelle ændringer i vilkårene vil ikke have tilbagevirkende kraft og vil kun gælde for brugen af platformen efter ændringens ikrafttræden.

11. Kontaktoplysninger

CityCompany drives af:

CityCompany ApS
CVR: 43304356
Telefon: +45 50 20 70 10
Email: Kontakt@CityCompany.dk

Der samtidig er dataansvarlig i forhold til dine stamoplysninger (de obligatoriske profiloplysninger), samt databehandler i forhold til de oplysninger og det materiale, du selv vælger at uploade på tjenesten.

Gældende fra 1. Maj 2023